להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������