להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������