להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������ ������������������