להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������