להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������