להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������