להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������