להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������