להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������