להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������