להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������ ������������