להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������