להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������