להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������