להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������ ������������������������������������