להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������