להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������