להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������