להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������