להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������� ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������