להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������ ������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������ ������������ ������������