להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������