להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������