להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������