להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������