להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������