להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������