להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������ ������������������������ ������������