להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים �������������������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של �������������������������������������������������� ������������������������������ ���������������������������������� ����������������������������� ������������������������� ������������������������������������������������