להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������������������������������������