להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������