להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������ ������������������������