להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������ ������������������������������