להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������