להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������