להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������������