להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������ ������������������������������������