להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������