להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������������