להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������