להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������������������ ������������������������������