להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������