להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������ ������������������������������������