להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������ ������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������