להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ��������������������������� ������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������