להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������