להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������ ������������������ ������������������ ������������������������������������������