להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������ ������������������������������ ������������������������������������������������