להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������