להבין את החלום Logo

סמלים בחלום המכילים ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

תפריט כפתור

מה הפירוש בחלום של ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������